Om oss

 

TeamM filmer är och kommer för all framtid att vara unika! Våra filmer utger sig inte för ge en komplett historiebeskrivning av svenskt flyg, men varje film vi producerar är ett unikt historiskt dokument över svenskt flyg och svenska flygvapnet.

 

TeamM består av Bertil Malmström och Kenneth Malmström, båda medlemmar i SFF, Svensk Flyghistorisk Förening. Båda heter Malmström, men de är inte släkt med varandra. "M:et" i TeamM står för de bådas gemensamma efternamn. TeamM är återkommande skribenter i Svensk Flyghistorisk Tidskrift där de gör intervjuer med och porträtt av flygprofiler inom svenskt militärt och historiskt flyg. Bertil och Kenneth har i över 20 år producerat 18 filmer på temat svenskt militärt och historiskt flyg, och filmer om flygflottiljer.

 

I TeamM finns dessutom Karsten Runerheim som är videoredigerare och Lars Persson-Tille som arbetar som fotograf, redigerare och 3D-animatör.

 

TeamM is a specialized aviation video department of ADD FILM & MEDIA in Lund, Sweden. For more than 25 years now we have covered just about every angle of film & video production, having produced TV commersials, Corporate videos, Instructional videos, TV features and documentaries, filmed in the sky, on water and under water. We offer a wide range of professional communication solutions for any purpose, worldwide.

Klicka här för att komma direkt till TeamM:s webbutik!

Klicka här för att komma direkt till TeamM:s webbutik!

Hört från kund

"Tack för en mycket välgjord film!!"
mvh /Magnus Lundell

 

"Hej, Jag har just avnjutit DVD:n om Göteborg Aero Show 2008. Ett stort tack till samtliga som varit med i produktionen av denna DVD! Härligt att få se en bra film om en svensk Flygshow!" / Hans Rignell, Göteborg